Wijknieuws

Foto's van het interieur van het voorzieningenhart !!!

Met de opening van het Voorzieningenhart op zaterdag 9 oktober, kreeg een ieder de kans om het gebouw van binnen te bekijken. Deze kans heeft Website Woonpark Oosterhout niet onbenut gelaten. Via bijgaande link kunt u in vele foto's een indruk krijgen van de binnenkant van het gebouw. Tevens heeft voorzieningenhart "De Klif" een eigen subpagina gekregen op de website en een eigen "button"aan de zijkant van de index-pagina.

Klik voor interieur-foto's: "De Klif" voorzieningenhart

(redactie Wijknieuws)