Wijknieuws

"Oosterhout (Nijm.)" wordt waarschijnlijk toch gewoon "Nijmegen"

In onderstaand artikel uit de Gelderlander blijkt dat er een grote kans bestaat dat de aparte plaatsnaam voor onder andere "Oosterhout (Nijm.)" verdwijnt en gewoon als plaatsnaam "Nijmegen" zal krijgen. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat we andere postcodes krijgen en dat er straatnamen zullen wijzigen indien een dergelijke straatnaam reeds bestaat in Nijmegen of indien er een te sterke gelijkenis bestaat.

Dit laatste zal vooral zich voordoen in het oude gedeelte van Lent; de straatnamen van de nieuwe wijken in de Waalsprong hebben thema's die nog niet eerder in Nijmegen zijn gebruikt (fruitnamen, archeologische namen, pop-artiesten namen, etc..)

Het is op zich niet vreemd dat bestaande dorpen de naam Nijmegen krijgen; in het verleden is dat bijvoorbeeld ook al gebeurd met de dorpen Hatert, Hees en Neerbosch.

Echter het is erg vervelend dat de gemeente deze koers niet vanaf het begin is gaan varen. Nu worden de bewoners opgescheept met een administratieve last en kosten om bij alle instanties en bedrijven adreswijzigingen door te geven met alle ellende van dien (indien de Raad besluit om de naamswijziging door te voeren..)

redactie Wijknieuws

-------------------------------------

Lent 'verdwijnt’ als woonplaats ondanks verzet dorp

Lent gaat als woonplaats verdwijnen, wat de Lentenaren daar ook zelf van vinden. Mogelijk veranderen dan wel ook 25 straten van naam.

Gisteren oordeelde de commissie Straatnaamgeving dat het benoemen van Lent, Oosterhout en Ressen als wijk van Nijmegen beter is dan ze handhaven als woonplaatsen in de gemeente Nijmegen. Het oordeel moet wel nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad van Nijmegen.

Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat het aantal straatnamen dat daardoor straks zal moeten veranderen mogelijk veel groter is dan gedacht.

Wordt er in een ambtelijk voorstel nog uitgegaan van veertien straatnamen die dubbel zijn, gisteren werd door de voorzitter Marijke Bouwmeister van het ondernemersplatform Lent een lijst van nog eens elf straten gepresenteerd waarvan de namen in het oude Nijmegen en in Nijmegen-Noord ongeveer gelijk zijn.

Voorbeeld is de Ariënsstraat in Nijmegen die zomaar verward zou kunnen worden met de Dr. Ariënsstraat in Lent, dat straks dus ook Nijmegen heet. Zoals dat mogelijk ook geldt voor de Floraweg en de Bloemerstraat in Nijmegen en de Floralaan en Bloemenstraat in Lent.

Die mogelijke verwarring is voor fractievoorzitter Miesjel Spruijt van GroenLinks nu precies de reden om van Lent, Oosterhout en Ressen gewoon wijken van Nijmegen te maken en te pleiten voor het verdwijnen van de dubbele straatnamen.

„Want dat is van belang voor de veiligheid van de bewoners. Het komt voor dat de nooddiensten nu naar de verkeerde straat rijden omdat er twee van zijn.“

Voor fractieleider Ben van Hees van NijmegenNu komt door het opheffen van de afzonderlijke woonplaatsen een einde aan alle verwarring. „Want nu zie je dat alle namen door elkaar gebruikt worden.“

Wethouder Paul Depla (PvdA) zegt zich te beseffen dat het opheffen van Lent als plaatsnaam ‘emotioneel pijn doet’.

Maar de voordelen – het opheffen van de verwarring en de uniformiteit in postcodes – wegen op tegen de nadelen.

Daarbij is het niet zo dat per se ook de straatnamen in Lent en Oosterhout moeten veranderen: gekeken wordt of soms ook niet die in de stad Nijmegen kunnen wijzigen. Spruijt wil ook nog kijken naar de elf straten die min of meer hun gelijken hebben.

„Want als dat ook verwarring oplevert, moet dat ook veranderen.“

 

(bron: "De Gelderlander", 09-09-2006 )