Wijknieuws

Oproep aan mogelijk gedupeerde kopers Woonpark Oosterhout Oost ( De Elten )

De uitspraak van de Raad van State over de bouwstop in de Waalsprong ( zie onderstaand artikel ) heeft direct gevolgen voor een groot aantal kopers van woningen in Woonpark Oosterhout Oost ( De Elten ). De redactie van Wijknieuws ontving een oproep van een van de betrokken kopers, de heer J.W. Toering, om in contact te komen met andere mogelijke gedupeerden om te bekijken of er gezamenlijk stappen kunnen worden ondernomen.

U kunt in contact komen met de heer Toering per E-mail: jtoering@basf.nl

Redactie Wijknieuws

 

Gevolgen uitspraak Raad van State voor Waalsprong

De bouwstop treft vooral bouwvlekken Oosterhout Oost en West (circa 1100 woningen), Lent Visveld (1 woningen) en Lent Kriekengaard (65 woningen). In deze drie gebieden zou in de loop van dit en volgend jaar met de bouw van nieuwe huizen begonnen worden. Die bouw zal moeten wachten op de afronding van de procedure voor de nieuwe milieu-effectrapportage. Daarmee is zeker anderhalf jaar gemoeid. Circa 180 huizenkopers zijn direct gedupeerd door de bouwstop. Het gaat om mensen die afgelopen maanden een woning gekocht hadden in een gebied waar voorlopig als gevolg van de uitspraak van de Raad van State niet gebouwd kan worden. Ook de groep kopers die een huis op het oog had in het gebied waar de grond niet bouwrijp gemaakt mag worden, is gedupeerd door de uitspraak. De bouwbedrijven treden op korte termijn met deze gedupeerden in overleg. Of de lopende procedure rond de vaststelling van nieuwe bestemmingsplan Woenderskamp-Hof van Holland (regelt bouw circa 1800 woningen vanaf 2004) kan worden voortgezet is onduidelijk. Datzelfde geldt voor het bestemmingsplan Stadsas dat de aanpassing van de A325 regelt. De gemeente heeft goede hoop dat het bestemmmingsplan Vossenpels dat de aanleg van nieuwe sportvelden regelt, wel kan worden doorgezet. Hiervoor zou geen milieu-effectrapportage nodig zijn. De aanleg van het nieuwe sportpark is gepland in 2002. De gerealiseerde woningen in Oosterhout en Lent, totaal circa 1, staan niet ter discussie. Ook de 165 woningen waaraan momenteel gebouwd wordt in Visveld Noord kunnen worden afgebouwd. De fietsbrug langs de spoorbrug kan volgens plan worden aangelegd. Hiermee wordt nog dit jaar begonnen. Onduidelijk is of de werkzaamheden voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in het Waalspronggebied en de aanleg van het definitieve verwarmingsnet voor de nieuwe wijken kunnen doorgaan. Het winkelcentrum Oosterhout kan alleen afgerond middels een aparte planologische procedure. Het nieuwe medisch centrum in Oosterhout mag voorlopig niet gerealiseerd worden. Ter overbrugging komt er een tijdelijke vestiging.

( bron: De Gelderlander, 10-05-2001 )