Wijknieuws

Explosieven gezocht in De Waalsprong

De woningbouwlocatie Waalsprong moet de komende jaren explosieven- en munitievrij gemaakt worden. Daartoe opent de gemeente Nijmegen in Lent een Informatiecentrum Explosievenonderzoek Waalsprong. Mensen die informatie hebben over de plek waar mogelijk oud oorlogstuig te vinden is, kunnen hier vanaf vrijdag 9 februari terecht. In de Waalsprong worden op circa 1350 hectare grondgebied de komende jaren ongeveer 11.000 woningen gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het gebied zwaar onder vuur gelegen en na de oorlog is er veel munitie in de bodem achtergebleven. Deze is destijds deels vernietigd en deels in bomkraters en sloten gedumpt. Niet alle munitie werd hiermee echter onschadelijk gemaakt; ongeveer tien procent is destijds niet ontploft. Het is daarom waarschijnlijk dat er in het gebied nog veel niet-ontplofte munitie in de bodem aanwezig is. Tijdens de uitvoering van de dijkverbeteringen in Lent werd ook al veel munitie in de bodem aangetroffen. Om veilig te kunnen bouwen en wonen is het de bedoeling de komende vijf jaar zoveel mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog achtergebleven munitie en explosieven op te sporen en uit de grond te verwijderen. Met behulp van de gegevens die bij het informatiecentrum binnenkomen kan mogelijk gerichter wordt gezocht naar munitie en explosieven. Naast het verzamelen van mondelinge informatie wordt er archiefonderzoek gedaan. Een gespecialiseerd bedrijf zal de bodem afzoeken naar oorlogsresten. Deze zullen vervolgens door de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) tot ontploffing worden gebracht.

( bron: De Gelderlander, 5 februari 2001 )

 

Informatiecentrum Explosievenonderzoek

Op 10 februari 2001 hebben bewoners van het Waalsprong-gebied een folder in de bus gekregen waarin wordt opgeroepen om assistentie bij het vinden van explosieven. Het gaat vooral om informatie over munitiedumpingen, geschutsopstellingen en andere relevante gegevens uit de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. Speciaal voor dit doel is er een informatiecentrum opgericht waarbij u met uw informatie terecht kunt. Het informatiecentrum is bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 en zal tot nader bericht blijven tot 1 april 2001

Informatiecentrum Explosievenonderzoek Waalsprong

( contactpersoon: de heer W. Maan )

Pastoor van Laakstraat 78a, 663 CC LENT

tel.: (024) 3886724, fax: (024) 3504924

e-mail: W.Maan@Monshouwer.net

 

( bron: folder "Explosieven gezocht in de Waalsprong", Gemeente Nijmegen febr. 2001 )