Wijknieuws

Nieuwe foto's !!! periode: juli 2001

Er zijn weer een tiental nieuwe foto's over de ontwikkeling van Woonpark Oosterhout. Een aantal laten de voorlopige voltooiing zien van de bouwwerkzaamheden in Woonpark Oosterhout - Oost, ook wel De Elten genoemd. Het gebied is op dit moment volledig bouwrijp: d.w.z. de noodbestrating is voor het grootste deel aangelegd en er kan in principe begonnen worden met de bouw van woningen. Echter zoals bekend geldt er op dit moment een bouwstop voor de meeste projecten in dit gebied. Het enige project waarbij de activiteiten nog doorgaan is project "De Lanen" van Amstelland Ontwikkeling. ( op een van de foto's zijn de eerste hei-werkzaamheden zichtbaar )

Op andere foto's valt te zien dat het reeds bewoonde deel van Woonpark Oosterhout langzaam wordt aangekleed. Zo heeft de "wadi" gestalte gekregen in zijn de hoofdcontouren van park "De Rietgraaf" te zien. Dit park bevindt zich midden in de wijk en vormt een groene buffer tussen "De Boomgaard" en "De Elten".

naar de foto's...

( redactie Wijknieuws )