Wijknieuws

Info-avond/discussie-avond over bereikbaarheid Woonpark

Er liggen plannen om tussen de rotonde bij het Total tankstation en de rotonde Groenestraat-Grifdijk, een knip te maken zodra de aansluiting van de Groenestraat op de A325 gereed is. Een knip wil in dit verband niets anders zeggen dan dat de Grifdijk richting Elst wordt afgesloten. Op www.woonpark-oosterhout.nl is er reeds en levendige discussie gaande over dit onderwerp

De Wijkraad wil een info-avond organiseren over deze kwestie. "De datum is nog niet bekend, maar de wijkraad heeft al besloten om in (vermoedelijk) de 3e week van september in De Klif een INFO-avond over de bereikbaarheid van woonpark Oosterhout te houden. De wijkraad zal de wethouder(s) eveneens uitnodigen om een toelichting te geven over de gemeentelijke plannen. Bovendien zullen we onze eigen visie en die van het platform Waalsprong presenteren, o.a. over het voornemen van de gemeente om de knip nu tussen de rotonde Groenestraat-Griftdijk en rotonde bij de Total te positioneren."

( tussen quotes: bron Wijkraad op forum www.woonpark-oosterhout.nl, 6-8-2005)

Zodra een datum bekend is zullen we u wederom informeren