Wijknieuws

Omleiding door bouw rotonde Griftdijk

De gemeente Nijmegen begint maandag met de aanleg van een rotonde op de kruising Griftdijk/Stationsstraat nabij Oosterhout. Het verkeer moet daardoor ongeveer een maand lang rekening houden met omleidingen en verkeershinder. Dankzij twee omleidingswegen blijft autoverkeer tussen Elst en Ressen en Oosterhout-dorp en Ressen mogelijk. Ook het tankstation op de kruising blijft bereikbaar. Omdat beide omleidingswegen éénbaans zijn, wordt gewerkt met verkeerslichten. Om de rotonde te kunnen voltooien, sluit de gemeente op de laatste dagen van de werkzaamheden beide omleidingswegen af. De gemeente maakt in een later stadium bekend wanneer dat gebeurt. Verkeer van en naar Lent en van en naar het woonpark Oosterhout vanaf de kruising is tijdens de gehele werkperiode niet mogelijk. Gele borden verwijzen automobilisten naar alternatieve routes. De bus tussen Nijmegen en Elst (lijn 31) rijdt gedurende de werkzaamheden tot aan de busafslag net ten zuiden van knooppunt Ressen via de snelweg A325 en pikt dan via de Stationsstraat de eigenlijke route weer op. Richting Elst kan op de kruising de bestaande halte worden gebruikt. Richting Nijmegen wordt een tijdelijke halte aangelegd. Wanneer de gemeente de kruising helemaal afsluit, rijdt de bus via de snelweg A15 naar Elst. Dit wordt een week vantevoren bekend gemaakt in de haltes. Haltes die buiten gebruik zijn, worden afgeplakt. De bus van en naar Oosterhout (lijn 3) rijdt om via de Groenestraat (langs het woonpark) en de Waaldijk. De haltes in het woonpark blijven in gebruik. In de Gansstraat in Oosterhout-dorp komt een tijdelijke extra halte.

( De Gelderlander, 09-03-2002 )