Wijknieuws

Sportverenigingen en clubs uit Oosterhout overzichtelijk op één pagina !

Omdat de aanleg van voorzieningen in Woonpark Oosterhout langzamer gaat dan gepland en het nog wel even kan duren voordat veel voorzieningen gereed zijn, willen we de aandacht vestigen op de sport- en recreatiemogelijkheden in de directe nabijheid van Woonpark Oosterhout.

Het oude dorp Oosterhout kent een rijk verenigingsleven. De verenigingen zijn actief op het gebied van sport en andere activiteiten. Elk jaar wordt er een boekje verspreid in Oosterhout en Woonpark Oosterhout met daarin de activiteiten van de diverse verenigingen en clubs. De verenigingen en clubs laten veelal blijken dat ze de nieuwe bewoners van Woonpark Oosterhout hartelijk welkom heten. Website Woonpark Oosterhout wil op haar beurt bijdragen aan het bevorderen van contacten tussen oud- en nieuw Oosterhout door de diverse verenigingen en clubs op een permanente pagina op de site bij elkaar te zetten. Met betrekking tot sport zijn er binnenkort ( januario 2002 ) weer de Oosterhoutse Sportverkiezingen. Dit belooft weer een groot feest te worden. Voor u is dit weer een gelegenheid om nader kennis te maken met de Oosterhoutse verenigingen en de mensen uit oud-Oosterhout. Nadere berichtgeving over de Sportverkiezing volgt nog.

Ga naar: het overzicht van verenigingen en clubs

Redactie Wijknieuws