Wijknieuws

Zorg Oosterhout over Waalsprong

Woonpark Oosterhout reageert sceptisch op de aangepaste plannen voor de Waalsprong. De onverwachte aantasting van het groen en onduidelijkheid over het voorzieningenniveau baren de bewoners zorgen. Daar staat tevredenheid tegenover van werkgroep de Groene Long. Voorzitter J. Coopmans uit het oorspronkelijke dorp Oosterhout: "We zetten een dikke streep onder ons verzet." Vorige week werden de nieuwe plannen voor de Waalsprong gepresenteerd. De uitbreidingslocatie in Nijmegen-Noord is aangepast nadat een gedwongen milieustudie is uitgevoerd. Meer groen bij Ressen en elders dichter op elkaar bouwen is een belangrijke wijziging. Zo moeten er in Oosterhout geen 2100, maar zo'n vierduizend nieuwe woningen komen. "Het is mooi dat het stadsbestuur kiest voor behoud van groen bij Ressen, maar de consequentie is wel dat er met name in Oosterhout flink wordt bijgebouwd", reageert M. van Nijnatten, voorzitter van de wijkraad Oosterhout. De wijkraad maakt zich zorgen over de vraag of het voorzieningenniveau wel zal meegroeien: "We zijn een babŭboomwijk. Met een basisschool voor negenhonderd kinderen is de limiet al bereikt. Komt er dan een nieuwe school bij? Daarover wordt geen duidelijkheid gegeven." Vraagtekens zijn er bovendien bij het toekomstige winkelaanbod, kinderopvang en medische voorzieningen. "En met de sportclubs in de buurt is het nu nog goed geregeld. We hebben geen zin in verenigingen waar je door de grote toeloop geen lid meer van kunt worden." Een ander cruciaal punt voor de wijkraad is de verkeersafwikkeling: "Nu wonen we nog in een verkeersluwe wijk, maar hoe verkeersluw blijft-ie?" Een tweede stadsbrug kan rekenen op bijval van Oosterhout, maar in de wijk heerst verdeeldheid over de vraag of een knip in de Griftdijk-Noord dan nog gehandhaafd moet blijven: "Sommigen zeggen dat ze het niet zien zitten te moeten omrijden over de ovatonde bij Ressen om op de stadsbrug te komen, anderen vinden een knip juist goed omdat die ons verzekert van minder verkeert." Voorzitter J. Coopmans van De Groene Long, de werkgroep die Nijmegen via de Raad van State heeft gedwongen tot een nieuwe milieustudie, zegt een dikke streep te willen zetten onder het verzet: "Ik hoop dat Oosterhout eindelijk kan gaan profiteren van bouwplannen die de bewoners allang zijn beloofd." Hoewel in grote lijnen vrede bestaat met de nieuwe opzet, blijft de Groene Long wel kritisch: "We vinden de waterplassen nog steeds te groot en er is nog steeds geen goed onderzoek gedaan naar de waterafvoer van het hele gebied. Maar Nijmegen belooft hier met zorg naar te zullen kijken, dus dat wachten we af." Dat een aantal plaatsen dichter bebouwd gaat worden, krijgt steun van de werkgroep die als basisprincipe hanteert dat de Betuwe 'open' moet blijven. Coopmans: "In de wetenschap dat de Waalsprong toch niet valt tegen te houden, heeft stevig bouwen onze voorkeur. Daarmee kun je bepaalde gebieden groen houden. Bovendien, aan een half dorp heb je ook niks." De Groene Long is niet van plan zichzelf op te heffen: "Er zijn veel meer bedreigingen voor de Betuwe dan alleen de Waalsprong. We zijn al twee jaar bezig met het Multimodaal Transportcentrum."

( bron: De Gelderlander, 07-10-2002 )