Wijknieuws

Toch extra milieutoets voor aanleg van industrieterrein MTC

Er komt definitief een geheel nieuwe milieu-effectrapportage (mer) voor het bedrijfsterrein MTC-Valburg. Daardoor weten met name Slijk-Ewijk en Oosterhout (zowel oud- als de Nijmeegse nieuwbouw) medio augustus waar ze aan toe zijn, zo verwacht Overbetuws wethouder Brouwer. In samenspraak met de gemeente Nijmegen heeft Overbetuwe tot deze stap besloten. Aanleiding vormden adviezen van juristen. Volgens de Nijmeegse wethouder Bruls hebben zij de betrokken gemeenten voorgehouden dat de kans op daadwerkelijke realisering van het overslag- en industrieterrein aan de noordelijke Waaloever groter is wanneer de milieu-effectrapportage van 1997 overgedaan wordt en aangevuld met de kennis van nu. Bruls en Brouwer haasten zich om te verklaren dat dit besluit niets te maken heeft met het vastlopen van de ontwikkeling van de nabij het toekomstige MTC gelegen nieuwbouwgebied de Waalsprong van Nijmegen. Feit is dat voor zowel de grootschalige woningbouw in de Waalsprong als voor het fikse industrieterrein MTC vrijwillige mers waren gemaakt die gebaseerd waren op het regionaal structuurplan. Onlangs stelde de Raad van State dat Nijmegen fout zit met die procedure en dat een nieuwe mer voor de woningbouw geschreven moet worden. Dit betekent dat de bouw van duizenden huizen zeker een jaar vertraagd wordt. Over de extra milieutoets voor het MTC zegt de Overbetuwse wethouder Brouwer: We hebben adviezen ingewonnen bij deskundigen en de landelijke mer-commissie. Die gaven voldoende redenen om nu toch een nieuwe milieustudie versneld te laten uitvoeren. Die redenen zijn de gewijzigde locatie voor de havenmond, de andere aansluiting van het MTC op de A15 en de eerste informatie over de te vestigen bedrijven. Bovendien zijn er actuelere richtlijnen voor stank-, stof- en geluidmetingen. Brouwer: Met deze gegevens zullen Slijk-Ewijk en Oosterhout in augustus duidelijkheid over hun toekomst krijgen. Waar alle hindercirkels komen, wat voor een maatregelen nodig zijn. Nogal wat onduidelijkheden zullen helder worden. De op papier doorgetrokken autosnelweg A73 wordt - op een klein stukje aansluiting bij de A15 na - niet meegenomen in de MTC-mer. De eventuele doortrekking van die snelweg is een rijksproject en kent daarom een eigen mer-procedure. Het alsnog overgaan tot een mer betekent wel dat wijziging van het bestemmingsplan en het vaststellen van het landschappelijke inrichtingsplan pas eind augustus de inspraak ingaan. Op 30 augustus is er een speciale inspraakavond.

( bron: De Gelderlander, 07-06-2001 )