Wijknieuws

 

Een korte verbindingsweg tussen het dorp Oosterhout en het woonpark Oosterhout blijft toekomstmuziek

Oosterhouters die straks vanuit het oude dorp het medisch centrum aan de rand van het woonpark willen bezoeken, blijven gewoon aangewezen op de Waaldijk en de Griftdijk. Alleen voor fietsers is er een snelle tussendoorgang ter hoogte van het dorpshuis. Niet alleen de inwoners van oud-Oosterhout zouden baat hebben bij zo'n weg. Ook de inwoners van het woonpark die in het dorp sporten kunnen er hun voordeel mee doen. De dorpsraad Oosterhout heeft destijds bij de gemeente Nijmegen een pleidooi gehouden voor een snelle verbindingsweg tussen beide woonkernen. Vooralsnog wordt die wens niet door het stadsbestuur gehonoreerd. De wens is recentelijk onder de aandacht gebracht van de gemeente Overbetuwe. Maar volgens wethouder Jan Walraven maakt de gemeente evenmin aanstalten om op korte termijn iets met de wens van Oosterhout te doen. Walraven: "Opmerkelijk. Eerst moest er vooral op aandringen van oud-Oosterhout een groene buffer komen tussen het dorp en de nieuwbouw. Nu zie je steeds meer dat er behoefte is om toch iets van een verbinding tot stand te brengen."

( bron: De Gelderlander, 06-08-2002 )