Wijknieuws

Praktische tip (2): OZB tarieven Nijmegen 2005

Het zal niet lang meer duren op er valt weer een WOZ-beschikking en een aanslag op de deurmat m.b.t de OZB. We kunnen er vanuit gaan dat de WOZ-waarde weer behoorlijk zal stijgen. Om toch alvast een indruk te krijgen van de hoogte van de OZB aanslag staat hieronder een overzicht van de tarieven voor 2005. ( bron: Gemeente Nijmegen via www.nijmegen.nl )

---------------

onroerende zaakbelasting

Wanneer u een pand of perceel (bouw)grond huurt of in eigendom heeft, wordt onroerende zaakbelasting (OZB) geheven. De gemeente hanteert verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen en maakt onderscheid tussen gebruikers- en eigenarenbelasting. Als uw pand wordt gebruikt om zowel te wonen als een bedrijf uit te oefenen, dan geldt het OZB-tarief voor woningen als minstens 70% van de WOZ-waarde van het pand kan worden toegerekend aan woonruimte. Als meer dan 30% wordt toegerekend aan bedrijfsruimte, betaalt u het (hogere) tarief voor niet-woningen.

Wie betaalt wat

Er wordt gebruikersbelasting geheven voor de gebruiker van het pand/perceel en eigenarenbelasting voor de eigenaar van het pand/perceel. Als u zowel eigenaar als gebruiker bent, betaalt u beide belastingen. Bij kamerverhuur wordt de gebruikersheffing opgelegd aan de verhuurder, meestal de eigenaar. De verhuurder mag de gebruikersbelasting in rekening brengen bij de kamerhuurder. Degenen die belastingplichtig zijn voor het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting komen in aanmerking voor belastingkorting (link). Voor het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting voor woningen is in sommige gevallen kwijtschelding (link) mogelijk.

Wanneer

De belastingaanslag wordt rond februari samen met het taxatierapport en de WOZ-beschikking verzonden. U betaalt belasting voor het pand dat u op de heffingsdatum (1 januari) bezit of gebruikt. Met later in het jaar optredende wijzigingen zoals verkoop of verhuizing wordt geen rekening gehouden. Meestal kunt u zakelijke lasten zoals eigenarenbelasting bij verkoop in de loop van een jaar verrekenen met de nieuwe eigenaar.

Op dit moment geldt als waardepeildatum voor de onroerende zaakbelasting 1 januari 1999. De opbrengst van de onroerende zaakbelasting wordt gebruikt om algemene gemeentelijke voorzieningen te betalen, zoals voor onderhoud van wegen of voor recreatieve voorzieningen. De hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB) is afhankelijk van de waarde uw pand/perceel, die op de WOZ-beschikking vermeld staat.

2004:

U betaalt voor elke 2268,- van de vastgestelde waarde van uw onroerende zaak het onderstaande belastingtarief:

Als u eigenaar en gebruiker bent, dan betaalt u zowel eigenaren- als gebruikerbelasting voor iedere 2268,- vastgestelde waarde.

2005: U betaalt voor elke 2268,- van de vastgestelde waarde van uw onroerende zaak het onderstaande belastingtarief:

Als u eigenaar en gebruiker bent, dan betaalt u zowel eigenaren- als gebruikersbelasting voor iedere 2268,- vastgestelde waarde.

--------------------

( bron: www.nijmegen.nl, 05-01-2005 )

(red. Wijknieuws)