Wijknieuws

 

"Woonpark Oosterhout is op stoom"

"Pionier in de Waalsprong"

( 05-04-2000, bron: 'Spronglevend', jaargang 3 nr.1 )

Woonpark Oosterhout is op stoom

in Woonpark Oosterhout is het een en al bedrijvigheid. Begin 1999 startte het Bouwfonds als eerste met de bouw, Daarna volgden Amstelland, Heijmans en Tweepool. Binnenkort starten Talis, BBG en Esprit/SAN. Wat later volgt de bouw op 30 individuele bouwkavels. in totaal komen er in het middengebied van Woonpark Oosterhout 766 woningen. Dit middengebied heeft de naam 'De Boomgaard' gekregen. De straten krijgen fruitnamen van appels, kersen en peren. De eerste pioniers hebben hun intrek genomen. Naast de bouw van woningen wordt er ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van voorzieningen. Zo zijn langs de Fruitbaan 11 zogenaamde schoolwoningen in aanbouw. in dit tijdelijk onderkomen start augustus a.s. een basisschool en kinderopvang. De definitieve school moet in augustus 2002 gereed zijn.

Op de hoek Fruitbaan/Groenestraat wordt dit naijaar gestart met de bouw van een winkelcentrum. in 2001 openen de winkels hier hun deuren.

Een aantal kopers heeft een kopersvereniging opgericht om hun belangen te behartigen. Komend naijaar start het bouwrijp maken in het westelijk deel (Het Nijland) en het oostelijk deel (De Elten) van Woonpark Oosterhout.

 

Pionier in de Waalsprong

Als een van de eerste bewoners van het nieuwe woonpark Oosterbout, zal Janny Derks de ontwikkeling van de wijk en de Waalsprong van dichtbij kunnen meemaken. Ze is nog maar pas in het bezit van de sleutel van haar nieuwe huis. "ik vind het leuk om een pionier te zijn", vertelt ze. Janny Derks was op zoek naar een betaalbare nieuwbouwwoning dichtbij Nijmegen en kwam toen bijna vanzelf in het Waalspronggebied terecht. Samen met haar twee kinderen trekt ze in haar nieuwe woning in woonpark Oosterhout. "Vanaf mijn huis kan ik gemakkelijk op de fiets naar mijn werk in het centrum van Nijmegen. Dat was voor mij een voorwaarde bij de aankoop van een woning. Bovendien hou ik van water en ben ik gek op de natuur. De Waalsprong was daarom een logische keuze voor mij." De keuze om 'duurzaam' te gaan wonen beeft ze niet bewust gemaakt. Derks: "Toen ik me daar meer in had verdiept, sprak liet mij wel erg aan. ik vind bijvoorbeeld het gebruik van huishoudwater, dat via een aparte waterleiding beschikbaar wordt gesteld, een goede zaak. Bovendien vind ik het prettig dat ik nu geen verwarmingsketel meer in huis heb. Dat komt omdat we van stadsverwarming gebruik maken." Ze is erg te spreken over het toekomstige voorzieningenniveau in woonpark Oosterhout. Aan alles is gedacht, is haar mening. Als ze een keer naar de bioscoop of de schouwburg wil, gaat ze wel de Waal over. Derks vindt het wel spannend om als een van de eerste bewoners haar woning te betrekken. "Ik ben nieuwsgierig en houd ook alle informatie over de Waalsprong bij. ik heb wel een duidelijk beeld, hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Nu is het natuurlijk nog heel kaal maar over vijf jaar staat hier een hel mooie wijk." Aan liet pionierschap kleven ook wel wat nadelen. "Wat de voorzieningen in de wijk betreft, moet je natuurlijk nog even geduld hebben." Lachend voegt ze er aan toe: "En in het begin zal ik kleden op het parket moeten leggen, vanwege al het zand dat we mee naar binnen nemen".

( bron: 'Spronglevend', jaargang 3, nr.1 )