Wijknieuws

Alzheimer collecte in Woonpark Oosterhout

In de week van 8 tot en met 13 november gingen in heel Nederland ongeveer 15.000 collectanten langs de deuren om geld bijeen te brengen voor Alzheimer Nederland. De collecte in Oosterhout heeft dit jaar 516,86 euro opgebracht. Namens Alzheimer Nederland willen wij de gulle gever, collectanten en iedereen die zich heeft ingezet om de collecte te doen slagen bedanken voor hun inzet. Zonder hun hulp was het niet mogelijk deze collecte organiseren! Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog Alzheimer Nederland steunen? U kunt uw gift overmaken op giro 2502 t.n.v. Alzheimer Nederland te Bunnik.

Wilt u zich aanmelden als collectant of organisator in het Woonpark dan kunt u contact opnemen met Claudia Disselhorst, op 024-3503566.

(bron: C. Disselhorst )