Wijknieuws

Oproep om het referendum te redden !

KOM DONDERDAGAVOND NAAR HET NIJMEEGSE STADHUIS!

De Nijmeegse wethouders willen de ruim 2500 verzoeken tot het houden van een referendum over het MTC van tafel vegen! Het argument hierbij is dat de gemeenteraad in het verleden al met deze plannen voor een grootschalig bedrijventerrein aan de rand van de stad zou hebben ingestemd. Dit is een zwak argument. De door de raad vastgestelde spelregels voor het houden van een referendum sluiten dat namelijk helemaal niet uit. Bovendien moeten de belangrijkste besluiten over het MTC nog worden genomen (zoals het vaststellen van het vereiste bestemmingsplan). Kennelijk zijn de Nijmeegse bestuurders bang voor de mening van de burgers. Het wordt spannend of deze bange wethouders wel gesteund worden door de meerderheid van de gemeenteraad. Tenslotte heeft de gemeenteraad de mogelijkheid geschapen om referendumverzoeken in te dienen. Het ligt voor de hand dat deze regels dan ook loyaal worden uitgevoerd. Komende donderdag vergadert de raadscommissie over de ingediende verzoeken (ook dat over de kabeltram wordt dan besproken). Van de zijde van het Nijmeegs referendumplatform tegen het MTC zal worden ingesproken. Het is belangrijk dat het de politici van de verschillende partijen duidelijk wordt dat er brede steun bestaat voor het te organiseren referendum. Het Nijmeegs referendumplatform tegen het MTC verzoekt u dan ook om op donderdag 5 april aanwezig te zijn bij de openbare vergadering over het ingediende referendumverzoek. Deze vergadering op donderdag begint om 20.00 uur in kamer 25 van het stadhuis. Het referendum over het MTC is het eerste agendapunt, waarvoor een uur is gereserveerd. Hopelijk kunt u hierbij aanwezig zijn!

Nijmeegs referendumplatform tegen het MTC Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen tel/fax 024 3237544,

e-mail: mtc.nee@gmx.net

internet: www.milieudefensie.net/mtc

( bron: Nijmeegs referendumplatform tegen het MTC )