Wijknieuws

Park "De Rietgraaf": zo gaat het worden..

Nog voor de zomer wordt gestart met de aanleg van park "De Rietgraaf" in het centrale deel van Woonpark Oosterhout. Het park zal een keur aan faciliteiten herbergen, zoals: speelgelegenheid voor kinderen/jongeren van verschillende leeftijden, hondenuitlaatplaatsen, en water en groen voor natuurontwikkeling. Men verwacht dat het park in april 2004 in eerste aanleg gereed zal zijn. Natuurlijk zal het langer duren voordat de natuur zich volledig heeft ontwikkeld.

( bron: "BEN er weer", Nieuwsbrief van de Wijkraad Woonpark Oosterhout, 1e jaargang nr. 3, febr. 2003 )

Redactie Wijknieuws