Wijknieuws

Extra onderzoek milieu MTC nodig

Er komt vrijwel zeker een aanvullend onderzoek naar de milieueffecten van het Multimodaal Transport Centrum dat in de vierhoek Valbrug, Slijk-Ewijk, Oosterhout en Valburg moet komen. Aanleiding is de bouwstop in het Waalspronggebied. De schrik zit er goed in bij de gemeenten en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Dat zegt zowel wethouder Jan Bouwer van de gemeente Overbetuwe als de nieuwe directeur Leo de Jong van het Ontwikkelingsbedrijf MTC. Het gaat dan vooral om de havenmond die is veranderd. De mond komt een klein stukje buiten het oorspronkelijke plangebied te liggen, zegt De Jong. We willen geen risicos nemen. Het belang van de komst van het MTC is te groot. Daarom is het belangrijk dat een milieueffectrapportage goed is opgesteld. Dat geldt niet alleen voor het MTC, maar ook voor nieuwbouwwijken als de Westeraam in Elst en Schuytgraaf in Arnhem-Zuid. Daarom laat Westeraam ook zo op zich wachten. Als we eenmaal aan het bouwen zijn, willen we doorgaan, vertelt wethouder Frank van Rooijen. Volgens W. Lemmens van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen toets de Raad van State, s lands hoogste bestuursrechter, milieueffectrapportages steeds dieper, steeds kritischer. Er wordt zuiniger omgegaan met de rechten van burgers, aldus Lemmens. Het toetsen van een mer ontwikkelt zich. Of je dat nu leuk vindt of niet. Maar een mer hoort deugdelijk in elkaar te zitten. De bal ligt nu in ieder geval bij de overheden. De Jong van het MTC: Wij kijken extra goed naar de milieueffecten. De bouwstop in de Waalsprong is een goede waarschuwing voor ons geweest. Lemmens: De bouwstop in de Waalsprong is vooral vervelend voor de consument die een huis wil kopen. De woningmarkt wordt er zo niet ruimer op. Maar we leren wel van de bouwstop.

( bron: De Gelderlander, 01-06-2001 )

 

Landelijke Groene Grens-Ronde hekelt MTC bij Nijmegen

Manifestatie voor behoud open ruimte

Vrijdag 1 juni starten om 13.00 uur in Nijmegen een aantal activiteiten als Gelders onderdeel van de landelijke Groene Grens-Ronde van Milieudefensie. Met straattheater, muziek, voordrachten en informatiepanelen worden belangstellenden ge´nformeerd over de dreigende aantasting van de groene ruimte. Daarbij worden speciaal de plannen voor een grootschalig transportcentrum aan de rand van Nijmegen gehekeld. De manifestatie vindt plaats tussen Koningsplein en Marikenstraat in Nijmegen. Op 1 juni wordt tevens rond 12.00 uur bij de Waaldijk in Slijk-Ewijk een webcam ge´nstalleerd. Daarmee wordt gedurende een dag het bedreigde landschap in de gaten gehouden.

Het rivierenlandschap dat zou moeten wijken voor het Multimodaal Transportcentrum (MTC) wordt dan getoond op de website www.milieudefensie.nl en is tevens live te zien tijdens de manifestatie in Nijmegen. Het MTC zou een grootschalig bedrijventerrein voor de transportsector moeten worden. Een nieuwe containerhaven en verbindingen met A15, A73 en Betuwelijn zijn onderdeel van dit MTC. Het project gaat ten koste van in totaal 500 hectare onbebouwd landschap aan de noordzijde van de Waal. Begin dit jaar is het MTC in opspraak geraakt. Een uitgelekte notitie van de provincie Gelderland toont aan dat bij de voorbereiding van het project sprake is van belangenverstrengeling, ondeugdelijke bestuurlijke controle en overtredingen van Europese regelgeving. Provinciale Staten hebben daarop besloten het Crisis Onderzoek Team (COT) van de Universiteit Leiden een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. Onlangs heeft een minieme meerderheid van de gemeenteraad van Nijmegen een referendum over Nijmeegse ondersteuning van het MTC af te wijzen. Het ingediende referendumverzoek was feitelijk geldig en werd breed ondersteund. Het Nijmeegs referendumplatform tegen het MTC heeft na het omstreden besluit van de gemeenteraad besloten de komende gemeenteraadsverkiezingen te betitelen als referendum over het MTC.

Wat: manifestatie tegen MTC, voor behoud van groene ruimte

Wanneer: vrijdag 1 juni van 13.00 tot 16.00 uur

Waar: Tussen Koningsplein en Marikenstraat in Nijmegen

De Groene Grens-Ronde is een initiatief van Milieudefensie. Tijdens een actietoernee van drie weken bezoekt Milieudefensie, in samenwerking met plaatselijke milieugroepen en bewonersorganisaties, in elke provincie een locatie waar de open ruimte wordt bedreigd door plannen voor aanleg van wegen, woningbouw of bedrijventerreinen. De Groene Grens-Ronde is bedoeld als een urgente oproep aan regering en parlement om te laten zien dat als de Vijfde Nota Ruimte Ordening werkelijkheid wordt, het open groene landschap in heel Nederland dichtslibt. De Groene Grens-Ronde is onderdeel van de landelijke handtekeningen-actie Teken voor de Groene Grens! van. Tijdens de Groene Grens-Ronde worden handtekeningen ingezameld. De handtekeningen voor de Groene Grens vormen een dringend appŔl aan de politiek om, nu het nog kan, te voorkomen dat het open, groene landschap zal verdwijnen. Eind juni worden de handtekeningen aangeboden aan regering en parlement. Voor meer informatie: - inhoudelijke achtergronden van het Multimodaal Transportcentrum aan de rand van Nijmegen: www.milieudefensie.net/mtc - uitgebreide informatie over de landelijke campagne Teken voor de Groene Grens is te vinden op www.milieudefensie.nl

( bron: mailing Milieudefensie, 31-05-2001 )