Wijknieuws

Rapport TNO: MTC is niet rendabel

Het Multimodaal Transportcentrum bij Valburg (MTC) kost zoveel dat het project niet rendabel is. De milieu-effecten van het combineren van goederentransport over spoor, water en weg zijn 'zeer gering'. Deze uitkomst van een rapport van TNO Inro in Delft doet de kans op rijkssubsidie voor het project slinken. TNO Inro heeft in opdracht van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat het omvangrijke industriŽle project in de Betuwe doorgelicht en het belang gewogen van zo'n extra overslagknooppunt tussen Rotterdam en het Duitse Ruhrgebied. De transportkosten nemen erdoor maar mondjesmaat af. Wel wordt het transportnetwerk een stuk beter. De Rotterdamse haven wordt ontlast en de internationale bereikbaarheid van Nederland beter. De onderzoekers stellen echter dat met name de aanleg van een binnenhaven en een spooroverslagcentrum bij de Betuweroute zoveel kost dat het project niet rendabel is. De baten blijven steken op tweehonderd miljoen euro. De aanleg van alleen bedrijventerreinen is wel rendabel. Aanleg van het MTC totale investering zeker 320 miljoen euro levert nauwelijks minder vrachtwagens op de weg op. Vooral de overslag van containers van weg naar spoor is gering. Overslag van spoor naar water heeft meer potentie. Dat veronderstelt wel een goede ontsluiting van dit project tussen Nijmegen en Arnhem. En dat is een van de kwetsbare punten, omdat doortrekking van autosnelweg A73 dwars door het MTC naar de A15 ongewis is. De meest vergaande variant van het MTC wordt een 'alles-of- niets-investering' genoemd. De kosten zijn hoog, en nergens ter wereld is een vergelijkbaar project te vinden dat bewezen heeft bestaansrecht te hebben. Een minder uitgebreide opzet is volgens de onderzoekers 'kansrijk' om bijna zevenduizend arbeidsplaatsen op te leveren. Maar ook dan zijn de kosten veel hoger dan de baten. Dit komt vooral door de dure haven aan de Waal en het overslagpunt voor treinen. Onduidelijk blijft hoe de kosten van interne transportbanen tussen de verschillende uithoeken van dit omvangrijke terrein van vijfhonderd hectare gefinancierd worden. In combinatie met de beperkte maatschappelijke baten, zoals een 'zeer beperkt positief effect' op het milieu, is MTC Valburg niet rendabel. Minister Netelenbos neemt deze conclusie nog niet over. Ze wil eerst enkele detailonderzoeken afwachten. De Gelderse gedeputeerde Aalderink erkent dat het rapport op enkele punten kritisch getoonzet is. Hij heeft op zijn beurt kritiek op de opzet. Volgens hem is het gebruikte onderzoeksprogramma niet geschikt voor het MTC en zijn de uitkomsten daardoor negatiever dan de werkelijkheid. Aalderink zegt voldoende reden te zien de plannen door te zetten.

(bron: De Gelderlander, 01-02-2002)