logo bart van den berg
Mail of bel Bart 06 22 470045

Bart van den Berg netwerkspecialist

Op deze pagina vindt u het Privacy Statement van Bart van den Berg Netwerkspecialist. De aanleiding van het opstellen van dit document is gelegen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van overheidswege verplicht is voor elke Nederlandse onderneming, vereniging of stichting waar (persoons)gegevens worden verwerkt.

Het concrete doel van het Privacy Statement is om u op de hoogte te stellen van de wijze waarop Bart van den Berg Netwerkspecialist omgaat met uw (persoons)gegevens en hoe de relatie tussen u en Bart van den Berg Netwerkspecialist wordt vormgegeven met betrekking tot dit onderwerp.