Op deze pagina vindt u het Privacy Statement van Bart van den Berg handelend onder de naam BBARTT, hierna te noemen BBARTT. De aanleiding van het opstellen van dit document is gelegen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van overheidswege verplicht is voor elke Nederlandse onderneming, vereniging of stichting waar (persoons)gegevens worden verwerkt.

Het concrete doel van het Privacy Statement is om u op de hoogte te stellen van de wijze waarop BBARTT omgaat met uw (persoons)gegevens en hoe de relatie tussen u en BBARTT wordt vormgegeven met betrekking tot dit onderwerp.

   
 

 

 
     
    home...|...contact...|...colofon...|...sitemap BBARTT 2012...|...Fotografie: TB Fotografie & Advies (Paul ten Broeke)