"Azperaties" is primair bedoeld voor een ieder die zich beperkt voelt in zijn/haar functioneren door een aandoening of een persoonskenmerk. Dit kunnen mensen zijn met een beperking maar het kan ook mensen betreffen voor wie een minder sterk persoonskenmerk een belemmering vormt in het dagelijks leven of in een werksituatie.
 
Maar ook voor mensen die (zeggen) nergens last van (te) hebben, kan "Azperaties" inspirerend en motiverend zijn om moeilijke situaties te benaderen vanuit een andere grondhouding.
 
"Azperaties" kan een goed en zinvol progamma-onderdeel en invulling zijn bij gelegenheden als: Trainingen Persoonlijke Vaardigheden & Ontwikkeling, inspiratie workshops, teambuilding activiteiten, heidagen, bijeenkomsten van patiëntenverenigingen, empowerment-sessies, etc..
 
 
 
     
    home...|...contact...|...colofon...|...sitemap BBARTT 2012...|...Fotografie: TB Fotografie & Advies (Paul ten Broeke)